Medzinárodné dni 2021

Január
  1. Svetový deň mieru
  4. Svetový Braillov deň
  6. Zjavenie Pána
25. Sviatok Obrátenia Pavla
27. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
 
Február
  2. Svetový deň zasväteného života
      Svetový deň mokradí
  4. Svetový deň proti rakovine
14. Svetový deň manželstva
20. Svetový deň sociálnej spravodlivosti
22. Medzinárodný deň skautiek
     
Marec
  5. Svetový deň modlitieb žien
  8. Medzinárodný deň žien
14. Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život
19. Sviatok sv. Jozefa
20. Medzinárodný deň šťastia
25. Deň zápasu za ľudské práva
28. Deň učiteľov
 
Apríl
   1. Medzinárodný deň vtáctva
      Zelený štvrtok
   4 .Veľkonočná nedeľa
   7. Svetový deň zdravia (WHO)
   8. Medzinárodný deň Rómov
 
Máj
 1. Sviatok práce
 4. Výročie úmrtia M. R. Štefánika
 9. Deň matiek
15. Svetový deň rodiny
24. Európsky deň národných parkov
31. Svetový deň bez tabaku (WHO)
 
Jún
  1. Medzinárodný deň detí
  5. Svetový deň životného prostredia (UNEP)
14. Svetový deň darcov krvi
20.  Deň otcov
21. Deň kvetov
26. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
29. Medzinárodný deň Dunaja
 
Júl
  5. Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
  7. Deň čokolády
25. Deň rodičov
30. Medzinárodný deň priateľstva
 
August
  6. Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní
  9. Deň Nagasaki
12. Medzinárodný deň mládeže
23. Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu

September
14. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
15. Medzinárodný deň demokracie
21. Medzinárodný deň mieru
22. Európsky / svetový deň bez áut
23. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi
29. Sviatok sv. Michala, patróna chorých
 
Október
  1. Svetový deň úsmevu
  4. Svetový deň ochrany zvierat
  5. Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)
10. Deň starých rodičov
17. Medzinárodný deň boja proti chudobe
18. Svetový deň monitorovania vody
20. Medzinárodný deň stromov
 
November
  1. Svetový deň vegánov
  2 .Pamiatka zosnulých
10. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)  
13. Svetový deň dobrosrdečnosti
17. Medzinárodný deň študentstva
19. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
20. Medzinárodný deň bez fajčenia
25. Medzinárodný deň mäsa a deň práv zvierat
      Svetový deň odstránenia násilia voči ženám
 
December
  2. Svetový deň zrušenia otroctva
  5. Svetový deň pôdy
      Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji
  6. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
  9. Medzinárodný deň boja proti korupcii
10. Deň ľudských práv