Otvorený list doručený vládnej koalícii k Programovému vyhláseniu vlády – bod sfunkčnenie referenda

Vážení členovia vlády, predsedovia koaličných strán a poslanci,

Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE podporuje sfunkčnenie referenda

Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE podporuje návrhy na zníženie alebo zrušenie kvóra pre platnosť referenda a navrhuje hľadať zároveň spôsoby ako referendum sfunkčniť tak, aby sa nikto nebál jeho zneužitia.

Ak by sa celoštátne referendum napríklad mohlo konať len v deň volieb do Národnej rady SR, v deň volieb prezidenta SR alebo v deň volieb do orgánov územnej správy, počas štyroch rokov by sa celoštátne referendá mohli konať len v troch termínoch. Ak by bola politická vôľa a spojili sa volebné a referendové komisie, účasť na referende by bola vždy pomerne vysoká. To vylučuje zneužitie referenda malou skupinou ľudí.

Ak by bolo referendum za prísnych podmienok, ale vždy platné, kampaň by sa musela viesť argumentmi za a proti predmetu otázok. Nebolo by možné vyhnúť sa diskusii bojkotovaním účasti v referende.

Podmienka povinnej minimálnej účasti voličov (kvórum)

Omylom v systéme, ktorý počíta so stanovenými hranicami minimálnej účasti je, že ľudí, ktorí zostanú doma, podľa toho, ako sa to komu hodí, považuje buď za podporovateľov, alebo odporcov daného referenda. V skutočnosti sa títo ľudia rozhodli nevysloviť svoj názor na riešenú otázku a to je nutné rešpektovať.

Treba tiež zdôrazniť, že účasť na voľbách sa nedá porovnávať s účasťou na referende. Vo voľbách sa v programoch strán riešia viaceré druhy problémov a otázok: aktuálne teraz a relevantné na nasledujúce štyri či päť rokov. Referendum rieši iba jednu špecifickú otázku, takže je logické, že účasť na referende bude nižšia než účasť na voľbách.

Bojkot vyplývajúci z podmienky povinnej minimálnej účasti

Príkladom toho, ako deštruktívne môže pôsobiť stanovenie povinného minimálneho percenta účasti voličov môže poslúžiť Taliansko. V r. 1999, 18. apríla, bolo vypísané referendum o reforme volebného systému. Reformy podporovala väčšina politických strán; na referende sa zúčastnilo 49,6 % všetkých oprávnených voličov a 91 % hlasovalo za reformy. Ale voliči sa snažili nadarmo, keďže sa nepodarilo dosiahnuť 50 %-nú hranicu minimálnej účasti, k reformám nedošlo. Zaujímavá skutočnosť: na juhu Talianska mafia aktívne vyzývala na bojkot referenda a 40 %-ná účasť na juh od Neapola bola hlboko pod celonárodným priemerom. Mafia sa rozhodla, že ich kandidáti sú ľahšie volení prostredníctvom doterajšieho volebného systému a zmanipulovala účasť na referende tak, že mafia vyhrala voči viac než 90 %-nej občianskej väčšine.

Je zrejmé, že stanovovanie vysokých hraníc minimálnej povinnej účasti je absolútne nesprávne. Hranice znamenajú, že hlasy podporovateľov a odporcov iniciatívy nemajú rovnakú váhu, provokujú výzvy na bojkotovanie a negujú úlohu mandátu v priamom rozhodovaní.

Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE

www.robmetospravne.sk

V Bratislave, dňa 18.4.2020

One Reply to “Otvorený list doručený vládnej koalícii k Programovému vyhláseniu vlády – bod sfunkčnenie referenda”

Pridaj komentár