Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE podporuje návrhy Igora Matoviča

Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE víta návrh Igora Matoviča na zníženie kvóra pre platnosť referenda a návrh na podporu investigatívnej žurnalistiky. Zároveň považuje za vhodné, aby sa oba návrhy stali podkladom pre širšiu odbornú diskusiu.

Zníženie kvóra pre platnosť referenda môže byť začiatkom cesty k sfunkčneniu referenda. Cieľom tejto cesty by však nemalo byť izolované čiastkové zlepšenie ale naopak taká výsledná kvalita spravovania štátu, akú dosahujú v aktuálne najlepšie spravovanej krajine na svete, teda vo Švajčiarsku.

Ako dokazujú skúsenosti zo Švajčiarska, referendum je najlepšou kontrolou vládnej moci a je tiež dôležitým nástrojom na zníženie politickej korupcie. Výsledky švajčiarskych referend sú zároveň príkladom úspešného odmietnutia nerealistických a populistických návrhov politikov. Výlučne vďaka referendu sa v mnohých prípadoch podarilo takéto témy vytesniť z verejnej diskusie.

Aj podpora investigatívnej žurnalistiky by nepochybne mohla byť prostriedkom k zvýšeniu kvality spravovania vecí verejných. S ohľadom na vlastnícku štruktúru médií a ich často výraznú politickú vyhranenosť je však zároveň jednoznačne potrebné zamyslieť sa nad tým, kto by mal byť oprávnený takúto podporu prijímať a kto by mal o nej rozhodovať.

Pridaj komentár