Občianska rada – nový nástroj priamej účasti občanov v politike (správe veci verejných) ?

Občianske rady sú v poslednej dobe trendom v Európe (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Anglicko. a.i.) i vo svete (Čile, Austrália, Brazília, a.i.). Občianske rady zabezpečujú priamu účasť občanov na správe veci verejných na všetkých úrovniach a posilňujú tým demokratizáciu. Vo všeobecnosti platia zásady, že Občianska rada je vytvorená z náhodne vylosovaných občanov podľa veku, pohlavia, vzdelania, bydliska, ap., stretáva sa počas viacerých víkendov, na začiatku s za a proti argumentujúcimi expertami, pričom radu vedú neustále moderátori, každý účastník – občiansky radca spoločne diskutuje za stolom a na záver vytvorí rada spoločné odporučenie na príslušnú tému pre: občanov pred referendom (Írsko, Švajčiarsko, štát Oregon v USA), alebo pre politikov. Tento dokument je receptom ako úspešné vykonať Občiansku radu a sleduje prvú celoštátnu Občiansku radu v Nemecku. Popisuje organizáciu, priebeh výberu účastníkov, sledovanie niekoľkých účastníkov ich predstavy, pocity, dojmy a závery pred, počas a na konci Občianskej rady, ktorá okrem doporučení politikom k zavedeniu; celoštátneho referenda (nemajú ho), registra lobistov a uzákonenia Občianskych rád, viedla nakoniec k úspechu v tom, že Rada najstarších spolkového parlamentu podporila zavedenie ďalšej Občianskej rady pre rok 2021 pod dohľadom predsedu parlamentu.

Pridaj komentár