O nás

Podporujeme vzdelávanie a diskusiu o spoločenských otázkach s cieľom pomáhať hľadať riešenia aktuálnych problémov


Paul Pirovits, Ing.

predseda OZ RTS

Vyštudoval STU, katedru tepelné, jadrové stroje a zariadenia v Bratislave, pôsobil vo svojom odbore pre poľnohospodárstvo ako projektant, pre nábytkársku spoločnosť v odbore energií, v Nemecku pracoval ako konštruktér pre automobilový priemysel BMW, pre potravinársky priemysel v spoločnosti na konštruovaní  tepelno-tvárniacich zariadení, na Slovensku v divízii Technológie budov spoločnosti Siemens postupne ako obchodník, projektový manažer a obchodno – technická podpora.


Tibor Kovács

podpredseda

Narodil sa v Bratislave v roku 1963. Študoval v gymnázium v Galante a Matematicko fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Celý život pracuje v oblasti matematického modelovania prírodných procesov, s cieľom chrániť životné prostredie a hlavne zásoby pitnej podzemnej vody na Slovensku.