Juraj Hromkovič – Škola budúcnosti

V preplnenej Aule Minor FMFI UK prebehla v utorok 10.1.2017 prednáška s diskusiou s profesorom Jurajom Hromkovičom, pôsobiaceho v súčasnej dobe v Computer Science Department, ETH Zurich, jedného z najlepších pracovísk zameraných na informatiku na svete, za účasti troch ministrov z toho súčasný minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pavlačan, na aktuálnu tému; Škola budúcnosti, ktorú zorganizovala FMFI UK a FIIT STU. Spoluiniciátorom a spoluúčastníkmi na organizovaní tejto prednášky boli aj členovia občianskeho združenia ROBME TO SPRÁVNE, ktorého snahou je podporovať vytváranie kvalitného občianskeho diskusného fóra, v ktorom sami účastníci i za pomoci odborníkov formujú a navrhujú výsledné riešenia, vedúce k zdokonaľovaniu správy veci verejných.

Profesor Juraj Hromkovič v úvodnej časti prednášky popísal vývoj vedy, matematiky a automatiky a ich rozhodujúci vplyv na ľudskú civilizáciu, svoje osobné skúsenosti školáka, študenta na strednej ,vysokej škole, vo vede a výskume a jasne zadefinoval v akej situácii sa v dnešnej dobe školák, študent, učiteľ, profesor, veda, výskum a školstvo nachádza a popísal na základe svojich vlastných i experimentálnych skúsenosti a celosvetového trendu návrh cesty pokroku k vytvoreniu školy budúcnosti pre Slovensko, dnes už nielen vízia, ale realita, pred ktorou sa nedá ujsť. V druhej časti prebehla pre účastníkov diskusná hodina otázok a odpovedí.

Pridaj komentár