Iveta Radičová:
Európska únia – byť alebo nebyť?

Prednáška s diskusiou Prof. RNDr. Ivety Radičovej, PhD. k jej najnovšej publikácii „BYŤ ALEBO NEBYŤ – Európska únia?

Iveta Radičová je slovenská sociologička, v rokoch 200-2006 bola ministerkou práce a sociálnych vecí, v rokoch 2010-2012 predsedníčka vlády SR. V súčasnosti pôsobí externe na fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole.

Pridaj komentár