Občianska rada – nový nástroj priamej účasti občanov v politike (správe veci verejných) ?

Občianske rady sú v poslednej dobe trendom v Európe (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Anglicko. a.i.) i vo svete (Čile, Austrália, Brazília, a.i.). Občianske rady zabezpečujú priamu účasť občanov na správe veci verejných na všetkých úrovniach a posilňujú tým demokratizáciu. Vo všeobecnosti viac …

Otvorený list doručený vládnej koalícii k Programovému vyhláseniu vlády – bod sfunkčnenie referenda

Vážení členovia vlády, predsedovia koaličných strán a poslanci, Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE podporuje sfunkčnenie referenda Občianske združenie ROBME TO SPRÁVNE podporuje návrhy na zníženie alebo zrušenie kvóra pre platnosť referenda a navrhuje hľadať zároveň spôsoby ako referendum sfunkčniť tak, aby viac …

Priama demokracia vo Švajčiarsku a na Slovensku – potenciál a výzvy

V bratislavskom hoteli Devín sa konala dňa 27.9.2018 panelová diskusia usporiadaná vďaka švajčiarskemu veľvyslanectvu v Bratislave v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky (IVO), na ktorej sa stretli odborníci na ústavné právo z obidvoch krajín s prizvanou odbornou verejnosťou a viac …

Andreas Gross: Interview o demokratickej obnove EÚ – Európa budúcnosti

Andreas Gross je politológ zo Švajčiarska, ktorý zasvätil svoj život skúmaniu priamej demokracie. Je autorom knihy Die unvollendete Direkte Demokratie (Neukončená priama demokracia), ktorá pojednáva aj o budúcnosti EÚ. V rozhovore s Corou Pfafferott z Democracy International vysvetľuje, čím sa môže EÚ poučiť viac …